Péče o zaměstnance

 

Adaptace zaměstnanců

#

 - Standardní zaškolení THP zaměstnanců je rozšířeno o adaptační program a rotaci v útvarech. Výsledkem je dobře informovaný nováček, motivovaný pro svoji práci, kterému je poskytnuta maximální podpora ze strany přímého nadřízeného, personálního útvaru a vedení společnosti. V adaptační době, která obvykle trvá 3 měsíce, ve výjimečných případech může být prodloužena, identifikuje společnost silné a slabé stránky, přednosti a příležitosti dalšího rozvoje tak, aby očekávání obou stran byly v maximálním souladu.

 

Vzdělávání a rozvoj
 
 - Program rozvoje tvrdých a měkkých dovedností „Vzdělávejte se pro růst“ pro pracovníky výroby, kvality, údržby, logistiky a skladu.  Specifické krátkodobé i dlouhodobé vzdělávací programy.
 - Individuální rozvojový plán každého THP zaměstnance
 - Speciální rozvojový program zaměřený na klíčové měkké dovednosti
 - Jazykové vzdělávání: angličtina 
 - Teambuildingové aktivity společnosti
 
 
Ostatní
 
 - Firemní závodní stravování a stravenky
 - Pitný režim na pracovišti
 - Sportovní den a setkání zaměstnanců s rodinami
 - Vánoční večírek
 - Ocenění Zaměstnanci roku
  - Podpora zdraví
 - příspěvek na penzijní nebo životní pojištění