MY POMÁHÁME - Celospolečenská odpovědnost

Společnost DONGWON CZ,s.r.o. cítí odpovědnost za ekonomickou prosperitu stejně tak jako za kvalitu životného prostředí a pozitivní vztahy s veřejností i lokální komunitou. Chceme být prospěšní tam, kde jsou jiní odkázáni na pomoc ostatních.

V minulých letech jsme dobrovolně integrovali v naší společnosti program CSR -  Celospolečenská odpovědnost. Pomáhali jsme v nejrůznějších organizacích a charitativních projektech  ve spolupráci s Městem Třinec.

Finanční a věcné dary od zástupců vedení naší společnosti Dongwon CZ předal osobně jednatel Mr. In Lee, společně s ředitelem výroby p. Romanem Poláškem a zástupci HR oddělení a zaměstnanců výrobního procesu.

Vedení společnosti spolu se všemi zaměstnanci chtěli podpořit místní zdravotní organizace, jakož i sociální služby provozované v okolí a školská zařízení. Věříme, že finanční a věcná pomoc bude efektivní a pomůže v konkrétních obtížných situacích a podpoří sociální a charitativní programy v našem okolí.

Společností DONGWON CZ, s.r.o. byly v roce 2014 obdarovány níže uvedené organizace:

 

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace - Dětské oddělení 

Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace – Denní stacionář Radost, Azylový dům pro matky

Pedagogicko-psychologická poradna

Klub důchodců

Klub seniorů dostal hodnotný dárek

  

http://www.trinecko.cz/aktuality/index.php?id=aktualita&Id=1962

 

V roce 2016 obdarujeme následující organizace

-          Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace

-          Pedagogicko-psychologická poradna, příspěvková organizace

-          Sdružení Chewal – hippoterapie

-          Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

-          Sociálni služby města Třinec, příspěvková organizace

-          Sportovní klub – dar na rozvoj tělovýchovy a sportovních činnosti